Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 7-9 maja

Uczniowie klasy IIIa i kilka osób z klas: Ia, Ib i IIa wraz z trzema opiekunkami zwiedzali przez  trzy dni Góry Stołowe
i inne atrakcyjne miejsca w Kotlinie Kłodzkiej. 
Pierwszego dnia zobaczyli¶my słynny park uzdrowiskowy w Kudowie Zdroju. Niektórzy spróbowali wody zdrojowej, 
która jest znana ze swoich leczniczych wła¶ciwo¶ci. Następnym punktem naszej wędrówki była Kaplica Czaszek. 
Wszyscy byli¶my wstrz±¶nięci i zdumieni widokiem tylu ludzkich ko¶ci i czaszek. Potem udali¶my się do pensjonatu 
i po odpoczynku w pokojach poszli¶my zobaczyć wspaniały pokaz rzezby na szkle. Zrobiło to na nas wielkie wrażenie.
Drugiego dnia wyruszyli¶my autokarem do Karłowa, skąd pieszo rozpoczęli¶my wej¶cie na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych.
Po niezwykle wyczerpuj±cym przej¶ciu szlakiem dotarli¶my do jednego z najstarszych schronisk turystycznych w Sudetach, 
gdzie wielu z nas wypiło pyszn± czekoladę.  Po zej¶ciu ze Szczelińca udali¶my się w kierunku Błędnych Skał, by przej¶ć wspaniałym labiryntem skalnym. 
Ostatni dzień zaczęliśmy od zwiedzania Twierdzy Srebrnogórskiej, gdzie zobaczyliśmy między innymi wyrzut kuli armatniej z prawdziwej armaty. 
Po udanym zwiedzaniu wyruszyli¶my do Z±bkowic Sl±skich, gdzie czekały na nas dwie atrakcje: Krzywa Wieża, 
która zadziwiła swoim nachyleniem i przerażaj±ce Laboratorium Frankensteina. Okazało się, że dawna nazwa tego miasta, 
to Frankenstein, a grabarze, których w średniowieczu stracono za niedozwolone praktyki na zwłokach, być może posłużyli jako 
pierwowzór słynnego doktora Frankensteina z ksi±żki Mary Shelley. Po tym wszystkim wyruszyli¶my w drogę powrotn±. 
Około 21 dotarliśmy pod szkołę w Boguszycach. Mimo zmęczenia, wszyscy byli radośni i uśmiechnięci.
Było nam bardzo szkoda, że wycieczka tak szybko się skończyła.
						Beata Mularska, kl. IIIa