Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Boguszyce 55
62-619 Sadlno
woj. wielkopolskie
tel. 632611016
Adres e-mail:
 spboguszyce55@onet.pl