Skład Zarządu Rady Rodziców 2019/2020


  1. Przewodnicząca: Agnieszka Bańczyk - Andrzejewska

  2. Skarbnik: Anna Sikorska

  3. Sekretarz: Joanna Szymańska

  4. członkowie: Wioletta Sobczak, Beata Wieczorek


Regulamin Rady Rodziców