Kadra Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach
rok szkolny 2019/2020


Dyrektor: mgr inż. Jolanta Karczewska
mgr Anna Bartczak - pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, doradztwo zawodowe
mgr Elżbieta Michalak -  nauczanie początkowe
mgr Emilia Hałasińska - j.polski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Ilona Wiznerowicz - j.polski, biblioteka
mgr Agnieszka Piskorska-Bekier - j.angielski
mgr Agnieszka Promis - j.niemiecki
mgr Hanna Derda - nauczanie początkowe
mgr Teresa Feliksiak - matematyka 
mgr inż. Ewa Kocent - chemia, biologia
mgr inż. Grażyna Deręgowska - fizyka
mgr Bożena Woźniak - geografia
mgr Renata Walczak - informatyka, technika, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr Agnieszka Marciniak- historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Przemysław Bartczak - muzyka
mgr Irena Jarkowska - plastyka
mgr Krystyna Minko - religia, wychowanie do życia w rodzinie,
mgr Tomasz Karczewski - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Beata Blaczkowska - naucznie początkowe, logopedia