Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021


  • Przewodnicząca: Kornelia Kocent

  • Zastępca przewodniczącej: Julia Linert

  • Sekretarz: Marika Łukasiewicz

  • Skarbnik: Gracjan Łukasiewicz
  • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego