Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020


  • Przewodniczący: Szymon Szymański

  • Zastępca przewodniczącego: Jakub Malcer

  • Sekretarz: Lena Sobczak

  • Skarbnik: Klaudia Adamczyk
  • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego