Wycieczka na Półwysep Potrzymiech
 
2.10.2020 r. Półwysep Potrzymiech został zdobyty! Dokonały tego klasy  V, VI, VIIa i VIIb, nie patrząc na deszcz i błoto. 
Przeprawili się przez Gopło promem, potem przeszli 4 km ścieżką dydaktyczną do "Rysiówki"
i tu udali się na zasłużony odpoczynek przy ognisku. 
Posileni pieczonymi kiełbaskami wysłuchali informacji na temat flory i fauny  Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.